Zefir NCBJ-logo

Budujemy narzędzia i usługi dla energetyki

Tworzymy IDEA, czyli Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, będący częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

CZYTAJ WIĘCEJ

Wierzymy, że obowiązkiem nauki jest dostarczanie wartości naszemu społeczeństwu.

Jesteśmy cześcią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jako zespół IDEA, działamy dla podmiotów administracji publicznej i samorządowej w zakresie interdyscyplinarnych analiz energetycznych. Celem określenia skutecznych rozwiązań transformacji energetycznej dla lepszej przyszłości, w kierunku bez emisyjnej gospodarki .

Zefir

Naszą misją jest zrównoważony rozwój energetyki dla dobra ludzkości i planety

Zefir

Technologiczne i procesowe innowacje

Zapewnienie efektywnych kosztowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań

Zefir

Narzędzia i obiektywne analizy

Dostarczanie narzędzi i analiz podmiotom państwowym oraz prywatnym w celu budowania świadomości o konsekwencjach ich decyzji

Zefir

Synergia pomiędzy nauką, biznesem i polityką

Łączenie nauki, biznesu i polityki w celu uzyskania wartości dodanej

Zefir

Pozytywna kultura pracy

Tworzenie kultury pracy, w której pracownicy są zaangażowani w realizację misji i mają frajdę z tworzonych rozwiązań.

Czym się zajmujemy?

Tworzymy narzędzia i usługi optymalizujące rynki energii elektrycznej i infrastrukturę sieci elektroenergetycznych. Dostarczamy modele sieci i rynków energetycznych dla całej Europy na teraz oraz na przyszłość.

  • Mamy duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i HPC
  • Stosujemy optymalizację, sztuczną inteligencję i inne zaawansowane techniki modelowania matematycznego
  • Jesteśmy w pełni samofinansujący się poprzez projekty biznesowe i badawczo-rozwojowe

Nasze pozostałe rozwiązania

Chronos

Nasze nowoczesne narzędzie do monitoringu energii zapewni Twojej organizacji, zawsze aktualny dostęp do informacji o produkcji i zużyciu energii wszystkich posiadanych jednostek. Dzięki temu zyskasz kontrolę nad soimi zasobami, ich bieżącą optymalizację i w konsekwencji redukcje kosztów zużycia energii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zefir

Współpracujemy z instytucjami naukowymi i partnerami z całej Europy

Zefir

Politechnika Poznańska

Zefir

Politechnika śląska

Zefir

RWTH AACHEN university

Zefir

Technische Universitat Dresden

Zefir

Los Alamos

Zefir

Politechnika Warszawska