Sprawdź pełne możliwości Zefira

Spis treści

Jakie korzyści można otrzymać dzięki Zefir?

Spotkaj się z nami i porozmawiaj na temat Twoich potrzeb!

Umów demo

Jak wdrażany jest Zefir

Zefir złozony jest z pięciu kluczowych zestawów działań, których wdrożenie nazywamy Mapą Drogową Transformacji Energetycznej i Jakości Powietrza.​

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest kluczowym etapem, determinującym jakość analizy. Podstawę analizy stanowią dane uzyskane w wyniku “spisu z natury”. Przed pójściem w teren, zespół przygotowujący inwentaryzację sporządza listę wszystkich budynków znajdujących się na terenie danej gminy, z określeniem lokalizacji na mapie (współrzędne geograficzne). Po utworzeniu kompletnej bazy danych budynków na danych terenie, zespół udaje się pod wskazany adres i ocenia stan budynku, jest to wielkość i inne parametry potrzebne do przeprowadzenia analizy. Dany budynek jest klasyfikowany do odpowiedniej kategorii, co pozwala na minimalizowaniu błędu przy szacowaniu​. Inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej administrowanych przez gminę odbywa się na podstawie ewidencji, a zużycie energii określane jest na podstawie rzeczywistych rachunków.​ Pozostałe dane zbierane są z dostępnych lokalnie źródeł i rejestrów.​

Analiza i rekomendacja

Zebrane dane sprawdzane są pod względem poprawności, a następnie poddawane analizie statystycznej. W ten sposób powstaje zweryfikowana baza budynków i źródeł emisji z danego obszaru. Kolejnym krokiem jest przypisanie do danej lokalizacji konkretnego zużycia – ten etap realizowany jest na poprzez porównywanie danego budynku z podobnymi budynkami z innych gmin, które znajdują się już w bazie danych. W wybranych losowo budynkach zainstalowane są data – loggery (urządzenia do zczytywania wartości np. co godzinę, w ten sposób następuje kalibracja modelu, a w miarę upływu czasu jego dokładność rośnie.​ Zweryfikowane informacje dotyczące zużycia energii i emisji dostępne są w formie wykresów, tabel i map.​ Kolejnym krokiem analizy jest określenie, wraz z gminą, kierunku prowadzenia optymalizacji, tak aby wynik w najlepszy możliwy sposób wpisywał pokazywał ścieżki transformacji klimatycznej zbieżne ze strategią gminy.​ Wyniki analiz i rekomendacje prezentowane są zarządowi i radzie gminy.

Priorytety i plan

Zefir dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania planu działań opartego na faktach.​ Pokazuje listę emiterów wraz z ich klasyfikacją (publiczne, prywatne, węglowe, gazowe, biomasowe, stare nowe, do remontu etc) i listę niezbędnych inwestycji, wizualizuje informacje na mapie, analizuje różne scenariusze pod względem ich wpływu, pokazuje koszty całkowite, oraz w rozbiciu na inwestorów, wskazuje obszary interwencji gminy.
Następnie, podczas warsztatów z udziałem głównych decydentów, rezultaty analiz są przekładane na długofalowe cele strategiczne, oraz cele krótko i średnioterminowe. Wyniki prac mogą być w kolejnych latach uzupełniane i aktualizowane, co sprawia, że proces planowania i zarządzania ma charakter ciągły.

Monitoring

Baza danych Zefira może służyć do monitoringu realizowanych działań i projektów, a postępy realizacji prac mogą być wizualizowane na mapach. Dzięki monitoringowi decydenci mogą mieć kontrolę nad realizowanymi zadaniami w czasie rzeczywistym. W chwili obecnej funkcje monitoringu są opcjonalnie i są dostosowywane do indywidualnych preferencji zamawiającego.​

Jakie korzyści można otrzymać dzięki Zefir?

Spotkaj się z nami i porozmawiaj na temat Twoich potrzeb!

Umów demo