Optymalna ścieżka transformacji energetycznej

Zefir pomaga wybrać najbardziej opłacalne kierunki transformacji energetycznej, umożliwia opracowanie planu modernizacji i harmonogramu inwestycji.

Umów się na demo
Zefir

Projekt realizowany przez Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych będący częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

NCBJ-logo IDEA-logo
Zefir

Wiele narzędzi planistycznych zawartych w jednym systemie

Zagregowane, wspólne źródło danych z dostępnych źródeł publicznych

Zefir

Świadome i optymalne decyzje strategiczne oparte na danych

Maksymalizacja rentowności inwestycjii minimalizacja kosztów

Zefir

Elastyczność w analizowania wielu scenariuszy

Możliwość analizy setek scenariuszy, wyboru poziomu dokładności analiz

Zefir

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Dane przechowywane przez podmiot zaufania publicznego

Czym jest Zefir?

Zefir to zbiór narzędzi analitycznych wspierający podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarach ogrzewnictwa i energii elektrycznej.

System Zefir umożliwia decydentom zaplanowanie optymalnej transformacji energetycznej dla danej społeczności energetycznej, jednostek samorządu terytorialnego, miasta, dzielnicy, klastra energii, przedsiębiorstwa czy całego kraju.

Zefir pracuje w oparciu o aktualne dane – godzinowe profile zapotrzebowania i generacji energii, parametry ekonomiczne i środowiskowe źródeł energii, zdefiniowane otoczenie legislacyjne i rynkowe.

Sprawdź możliwości Zefir
Zefir

Dla kogo?

Zefir jest rozwiązaniem skierowanym do wszystkich podmiotów, które szukają skutecznego sposobu na stworzenie ścieżki transformacji energetycznej.

Zefir

Jednostki samorządu terytorialnego

  • Miasta, gminy i powiaty
  • Szpitale, szkoły, domy kultury itp.
Zefir

Społeczności energetyczne

  • Klastry energii
  • Spółdzielnia energetyczna
  • Prosumenci zbiorowi
Zefir

Administracja państwowa

  • Organy centralne administracji państwowej
  • Organy terenowe administracji państwowej

Pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia, od inwentaryzacji, poprzez analizy i rekomendacje, aż do wypracowania planu transformacji.

01

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest kluczowym etapem, determinującym jakość analizy. Podstawę analizy stanowią dane uzyskane w wyniku “spisu z natury”.

02

Analiza i rekomendacja

Zebrane dane sprawdzane są pod względem poprawności, a następnie poddawane analizie statystycznej. W ten sposób powstaje zweryfikowana baza budynków i źródeł emisji z danego obszaru.

03

Priorytety i plan

Zefir dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania planu działań opartego na faktach.

04

Monitoring

Baza danych Zefira może służyć do monitoringu realizowanych działań i projektów, a postępy realizacji prac mogą być wizualizowane na mapach.

05

Komunikacja

Wizualizacje i raporty generowane przez narzędzie mogą być skuteczną drogą komunikacji z interesariuszami.

Nasi partnerzy